Kowalik-Olubińska, Małgorzata. 2020. „Od binarności Do Nowej Fali – między Modernizmem a Postmodernizmem W Nowej Socjologii dzieciństwa”. Problemy Wczesnej Edukacji 49 (2):81-90. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.07.