Nowak-Łojewska, Agnieszka. 2020. „Z doświadczeń uczestników Projektu THRIECE – Perspektywa Dziecka I dorosłego”. Problemy Wczesnej Edukacji 49 (2):103-14. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.09.