Kalinowska-Iżykowska, Alina. 2020. „Wczesnoszkolna Edukacja Matematyczna. Perspektywa Holistyczna”. Problemy Wczesnej Edukacji 49 (2):115-27. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.10.