Kopciewicz, Lucyna. 2020. „Czy Pojawienie Się Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych W Klasie Szkolnej Oznacza Zmianę Praktyk Nauczania I Uczenia się?”. Problemy Wczesnej Edukacji 50 (3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.06.