Filipiak, Ewa. 2020. „Społeczne Podstawy Poznania I Rozwoju – Konstruktywizm społeczno-Kulturowy Lwa S. Wygotskiego. Nowe Odczytania, Rekonstrukcje, Tropy Epistemologiczno-Metodologiczne”. Problemy Wczesnej Edukacji 51 (4):21-31. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.02.