Dylak, Stanisław. 2020. „Behawioryzm I Konstruktywizm Wobec człowieczych czynów, Wiedzy I moralności …ku (nie)podzielanej Edukacji”. Problemy Wczesnej Edukacji 51 (4), 60-74. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.05.