Michalak, Renata. 2020. „Konstruktywistyczna Perspektywa Wczesnej Edukacji Przyrodniczej”. Problemy Wczesnej Edukacji 51 (4), 99-113. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.08.