Kalinowska-Iżykowska, Alina. 2020. „Konstruktywistyczna Dydaktyka W Edukacji Matematycznej”. Problemy Wczesnej Edukacji 51 (4):114-25. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.09.