Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. 2020. „Konstruktywizm I Pedagogika różnorodności W kontekście Edukacji włączającej”. Problemy Wczesnej Edukacji 51 (4), 153-66. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.51.12.