Wiśniewska-Kin, Monika, i Eliza Rybska. 2021. „Reprezentacje obiektów Przyrodniczych Z dziecięcej Perspektywy”. Problemy Wczesnej Edukacji 52 (1):38-49. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.03.