Jelinek, Jan Amos. 2021. „Rozumienie Przez Dzieci 6-, 7- I 8-Letnie występowania Wody W Gruncie”. Problemy Wczesnej Edukacji 52 (1):50-63. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.04.