Nowak-Łojewska, Agnieszka. 2021. „Podążając śladem dziecięcego Rozumienia świata społecznego. Uwagi Na Marginesie Badań Mozaikowych”. Problemy Wczesnej Edukacji 52 (1):64-81. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.52.05.