Klus-Stańska, Dorota. 2021. „Odpowiedź Na List Do Redakcji”. Problemy Wczesnej Edukacji 52 (1):199-200. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6232.