Dąbrowska, Anna. 2017. „Slang Jest Spoko? Pedagogiczne Aspekty obecności Socjolektu Uczniowskiego W Dyskursie Publicznym”. Problemy Wczesnej Edukacji 37 (2):88-99. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5581.