Szatan, Ewa. 2017. „Co Dzieci myślą O Muzyce? Interpretacja Muzycznych I Literackich treści Utworu Sanctus W Wypowiedziach Dzieci”. Problemy Wczesnej Edukacji 37 (2):77-87. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5585.