Starego, Karolina. 2017. „Krytyczna Świadomość Językowa I Pozytywna Analiza Dyskursu. Edukacyjne Implikacje Krytycznie Zorientowanych Teorii Dyskursu”. Problemy Wczesnej Edukacji 37 (2):56-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5588.