Zaworska-Nikoniuk, Dorota. 2021. „«Obyś Swoje Dzieci uczył» – Rodzice najmłodszych uczniów O Edukacji Zdalnej Podczas Pierwszej Fazy Pandemii COVID-19”. Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2):91-105. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6426.