Zaworska-Nikoniuk, Dorota. 2021. „«Obyś Swoje Dzieci uczył» – Rodzice najmłodszych uczniów O Edukacji Zdalnej Podczas Pierwszej Fazy Pandemii COVID-19”. Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2):91-105. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.07.