Świdrak, Ewelina. 2021. „Przygotowanie Dzieci Do Pobytu W żłobku W Opinii rodziców I opiekunów W żłobkach”. Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2):120-34. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6428.