Frankowiak, Joanna. 2021. „Stosunek studentów Do Stosowania Kar Cielesnych Wobec Dzieci”. Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2):135-50. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6429.