Kowalik-Olubińska, Małgorzata. 2021. „«Nie Jesteś Za młody, żeby Zmieniać świat» – Studium Przypadku Zjawiska dziecięcego Aktywizmu Klimatycznego”. Problemy Wczesnej Edukacji 53 (2):165-77. https://doi.org/10.26881/pwe.2021.53.12.