Daszkiewicz, Michał. 2017. „Sprawozdanie Ze wstępnego Etapu działalności międzynarodowej Sieci pracowników Naukowych Educational Role of Language Network1”. Problemy Wczesnej Edukacji 37 (2):138-40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5590.