Wiśniewska-Kin, Monika. 2017. „Dziecięce Zmagania Z Czasem. Wyzwalanie Rozumienia pojęcia Czas Przez Dzieci 9–10-Letnie W Kulturze szkoły Polskiej”. Problemy Wczesnej Edukacji 37 (2):28-40. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.5603.