Szymczak, Joanna. 2017. „Typologia Nauczycielskiej Refleksji dotyczącej Pracy Z Uczniami”. Problemy Wczesnej Edukacji 38 (3):50-60. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.38.04.