Gulczyńska, Anita, i Monika Wiśniewska-Kin. 2017. „Dyskurs Edukacyjny W Badaniach. Próba Systematyzacji Perspektyw Badawczych”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):7-20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1994.