Kusiak-Pisowacka, Monika. 2017. „W Kierunku dwujęzyczności W Edukacji Wczesnoszkolnej – Problemy Nauczania Czytania W języku Obcym Na przykładzie języka Angielskiego”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):42-53. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1997.