Nowak-Łojewska, Agnieszka. 2017. „Dziecięce Konstrukcje świata W Rozmowach Z dorosłymi”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):54-64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1998.