Gillian, Edward, Bogna Ferensztajn, Bożena Franków-Czerwonko, i Urszula Paradowska. 2017. „The Development of a Polish Pre-Literacy Manual Based on Action Research Evidence”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):75-86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2000.