Maj, Aleksandra. 2017. „Koncepcja Stu języków Dziecka W Przedszkolach Reggio Emilia. O przełamaniu Hegemonii języka Werbalnego W dziecięcym Procesie Uczenia Się”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):112-20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2003.