Wasilewska, Anna, i Michał Daszkiewicz. 2017. „ 9–10 Czerwca 2016 R”. Problemy Wczesnej Edukacji 36 (1):124-27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.2004.