Pilecka, Małgorzata. 2022. „«Kiedy Dzieci Są Niegrzeczne, Nie Wiem, Co Się Zdarzyć może!» Obraz Dzieci Grzecznych I Niegrzecznych W Polskich Piosenkach dziecięcych”. Problemy Wczesnej Edukacji 54 (1):160-73. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.13.