Rybska, Eliza, i Maciej Błaszak. 2016. „Analiza rysunków/Szkiców I Wypowiedzi Werbalnych Dzieci Na Temat Budowy Anatomicznej człowieka”. Problemy Wczesnej Edukacji 32 (1):27-47. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5633.