Groenwald, Maria. 2016. „Widok Z Mojego Okna Na świat, który Nas kształtuje – czytając książkę Pod Redakcją Teresy Sadoń-Osowieckiej «Miejsce, przestrzeń, Krajobraz – Edukacyjne znaki»”. Problemy Wczesnej Edukacji 32 (1):71-82. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5636.