Jarosz, Ewa, i Cezary Kurkowski. 2018. „«Tyłek Nie szklanka» – O popularności Kar Cielesnych W Wychowaniu”. Problemy Wczesnej Edukacji 40 (1):72-84. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.07.