Starego, Karolina. 2017. „Od Pedagogiki Kolektywu Do Pedagogiki Kolektywizującej. Idee Wychowawcze Antona Makarenki W świetle Filozofii I Pedagogiki Wspólnotowośc”i. Problemy Wczesnej Edukacji 39 (4), 40-49. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.04.