Szatan, Ewa. 2022. „Obrazy dziecięcej Zabawy (z) Muzyką W Wypowiedziach Pokolenia pięćdziesięciolatków – Kontekst Kulturowy I Pedagogiczny Muzycznej Zabawy”. Problemy Wczesnej Edukacji 55 (2):47-65. https://doi.org/10.26881/pwe.2022.55.04.