Pietkiewicz-Pareek, Beata. 2016. „Strategie Pomocy Dzieciom Ulicy W Jaipurze. Studium Przypadku Organizacji I-India”. Problemy Wczesnej Edukacji 35 (4):76-84. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/779.