Jarosz, Ewa, i Cezary Kurkowski. 2016. „Kary Cielesne – Kontestacja a rzeczywistość”. Problemy Wczesnej Edukacji 35 (4):94-105. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/781.