Symonowicz-Jabłońska, Izabela, i Elżbieta Wieczór. 2016. „Budowanie kapitału społecznego W świetle Analizy Podstawy Programowej Dla Pierwszego Etapu Edukacyjnego”. Problemy Wczesnej Edukacji 35 (4):106-17. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/782.