Krasoń, Katarzyna. 2015. „Cielesność Dywergencyjna – Komponent Integralnej Edukacji Wychylonej W przyszłość”. Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4):7-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5644.