Szpytma, Cezary. 2015. „Szkoły Typu Open-Air: Eksperymenty Architektoniczno-Pedagogiczne Szkolnictwa W Pierwszych dziesięcioleciach XX Wieku”. Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4):23-41. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5645.