Farnicka, Marzanna, i Hanna Liberska. 2015. „Uwarunkowania Poczucia Dobrostanu Psychicznego U Dzieci W środowisku Szkolnym”. Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4):77-91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5648.