Olczak, Agnieszka. 2015. „Uczenie Się Demokracji Od dzieciństwa – Kaprys Czy Potrzeba współczesności?”. Problemy Wczesnej Edukacji 31 (4):92-100. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5649.