Klus-Stańska, Dorota. 2015. „Wyjść Poza reżim Imperatywu Rozwojowego. Między Inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta Na współczesne Studia Nad dzieciństwem”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3), 7-22. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9211.