Stępkowski, Dariusz, i Dietrich Benner. 2015. „Pojęcie ukształcalności I Jego Miejsce W Teorii Wychowania Jeana Jacquesa Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):39-51. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9214.