Różycka-Jaroś, Sylwia. 2015. „Historyczno-Prawna Analiza Sytuacji Dzieci W Epoce Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):52-62. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9215.