Kowalik-Olubińska, Małgorzata. 2015. „Jeśli Nie naiwność, to Co? Próba Rekonstrukcji Idei Dziecka U J.J. Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):63-74. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9216.