Szatan, Ewa. 2015. „Myśli Jana Jakuba Rousseau O Wychowaniu I Muzyce – Ich Reminiscencje W Rytmice Emila Jaques-Dalcroze’a”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):87-103. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9218.