Siegień, Wojciech. 2015. „Pisarstwo I Masochizm Jana Jakuba Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):113-20. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9220.