Kalinowska, Alina, i Adam Stański. 2015. „Po Co Matematykom Jan Jakub Rousseau?”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3):121-25. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9221.