Dziekońska, Joanna, i Janina Karoń. 2015. „W Poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę Inaczej/ (Re)thinking School Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 R.”. Problemy Wczesnej Edukacji 30 (3), 129-37. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9222.